Projekt UE

Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec

Kompleks składa się z dwóch obiektów o łącznej powierzchni ok. 12,5 ha, zlokalizowanych nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” w miejscowościach: Wydmusy i Wykrot (ok. 8,0 ha) oraz nad rzeką Rozogą w miejscowości Myszyniec (ok. 4,5 ha).

Obiekt nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” obejmuje m.in.:

 1. Karczmę z 47 miejscami noclegowymi (13 pokoi gościnnych, w tym jeden pokój przystosowany dla osoby niepełnosprawnej), salę konferencyjną na 52 miejsca, jadalnię na 60 miejsc oraz punkt informacji turystycznej z publicznym dostępem do internetu;
 2. Amfiteatr – scena i widownia na 1000 miejsc z sektorem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 3. 17 budek piknikowo-jarmarcznych oraz 5 wiat grillowych wyposażonych w stoły i ławki biesiadne;
 4. Kompleks kempingowy wraz z zagospodarowaniem terenu – pole namiotowe na 39 miejsc, 20 miejsc kempingowych z dostępem do wody bieżącej i energii elektrycznej oraz mostek pływający na wyspę;
 5. Kompleks sportowy wraz z zagospodarowaniem terenu – boisko sportowe wielofunkcyjne (piłka ręczna i koszykówka), 2 korty tenisowe, skałka wspinaczkowa oraz brodzik wodny dla dzieci;
 6. Dwa place zabaw dla dzieci (stały i sezonowy);
 7. Ekspozycję sztuki kurpiowskiej – rzeźby i ścieżkę dydaktyczną;
 8. Małą architekturę parkową i zieleń.

Obiekt wyposażony jest w toalety publiczne przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,  doprowadzona jest woda bieżąca z wodociągu gminnego, wybudowana droga dojazdowa wraz z odwodnieniem oraz parkingi na 407 miejsc. Obszar kompleksu podlega monitoringowi za pomocą rejestratora i systemu kamer w celu zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzającym.

Na wyposażeniu kompleksu są: kajaki, rowery wodne, łódki, canoe oraz rowery górskie. Budynki kompleksu wybudowane są w stylu architektury kurpiowskiej, co pozwoli na zapoznanie się odwiedzających z tradycyjnym budownictwem regionu.

Drugi obiekt nad rzeką Rozogą w Myszyńcu obejmuje m.in.:

 1. Staw – oczko wodne o powierzchni 3200 m2 z dwoma mostkami;
 2. Dwa place zabaw dla dzieci;
 3. Boisko sportowe – wielofunkcyjne (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna) i kort tenisowy;
 4. Plac agility – tor przeszkód dla psów;
 5. Małą architekturę parkową – fontanny, ogródek skalny, lampy parkowo-ogrodowe, ławki, altany, murkoławki oraz zieleń parkową;
 6. Ekspozycję sztuki kurpiowskiej – rzeźby;
 7. Przystań kajakową przy rzece Rozoga.
 8. Obiekt wyposażony jest w toaletę publiczną przystosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych, doprowadzona jest woda bieżąca z wodociągu gminnego, wybudowana droga dojazdowa wraz z odwodnieniem oraz parkingi na 324 miejsc. Obszar kompleksu podlega monitoringowi za pomocą rejestratora i systemu kamer w celu zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzającym.


Projekt Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec jest realizowany z dofinansowaniem ze środków UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, Priorytetu VI. – Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, Działanie 6.2. Turystyka.

 

Beneficjent: Gmina Myszyniec

Całkowita wartość projektu: 23 564 453,73 PLN

Kwota dofinansowania (EFRR): 14 519 396,60 PLN